Privacy

1. Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website, wanneer u zich inschrijft als woningzoekende of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door 24Home Rentals of waarbij 24Home Rentals de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:

MOLENVELDLAAN 100
6523 RM NIJMEGEN

Contactgegevens:

T. +31 (0)24 - 348 19 00
E. info@24homerentals.nl

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

2.1. Inschrijven als woningzoekende

Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning, helpen wij u graag. U kunt zich op onze website daarom inschrijven als woningzoekende, zodat we actief voor u aan de slag kunnen.

2.1.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Wanneer u zich bij ons inschrijft, vragen we naar uw NAW-gegevens zodat we u kunnen registreren en zodat we uw profiel gemakkelijk kunnen terugvinden. Wanneer we u een vraag willen stellen óf een (potentiële) woning voor u beschikbaar hebben, moeten we u natuurlijk wel kunnen bereiken. Daarom vragen we naar uw contact- en adresgegevens. We vragen u om uw voorkeuren voor wat betreft de woning, maar we stellen ook een aantal persoonlijke vragen:

  • Wat is uw geslacht?
  • Heeft u een partner, kinderen of huisdieren?
  • Wie is uw werkgever?
  • Wat is uw maandelijks inkomen?

We stellen deze vragen niet omdat we graag alles van u willen weten, maar zodat we goed ons werk kunnen doen. Zonder dat we weten wie u bent en wat uw (financiële) mogelijkheden zijn, kunnen we namelijk geen passende woning voor u zoeken. Onze medewerkers kunnen doordat ze de beschikking hebben over deze gegevens snel en eenvoudig beoordelen of uw profiel aansluit bij een specifieke woning. Zo voorkomen wij dat we woningen aandragen die niet bij u passen. Wanneer u zelf reageert op een woning op onze website, kunnen we ook direct beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Het invullen van deze (persoonlijke) gegevens is optioneel, maar zorgt er wel voor dat wij voor u de beste woning(en) kunnen selecteren.

Wanneer u zich op onze website inschrijft als woningzoekende, geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken en op te slaan voor administratieve redenen, om uw voorkeuren en mogelijkheden te koppelen aan ons woningaanbod en om hierover contact met u op te nemen. We gebruiken de data niet voor andere (commerciële) zaken. 24Home Rentals verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Uw inschrijving verloopt automatisch na een jaar, maar u kunt zich te allen tijde ook zelf uitschrijven door ons een e-mail te sturen op info@24homerentals.nl.

2.1.2. Waar slaan we uw gegevens, hoelang bewaren we deze en met wie delen we ze?
De ingevulde formulieren komen binnen in onze mailbox. Onze administratie slaat de formulieren vervolgens op in een speciale map op een adequaat beveiligde schijf, waar alleen bevoegde medewerkers toegang toe hebben. De gegevens uit het inschrijfformulier worden alleen intern verwerkt en niet gedeeld met derden (bijvoorbeeld met woningeigenaren). Pas wanneer we u concreet een woning aanbieden, kunnen wij verzoeken gegevens of documenten beschikbaar te stellen voor de eigenaar van de woning. Hiervoor vragen wij dan uw nadrukkelijke toestemming.

We bewaren uw gegevens zo lang u bij ons staat ingeschreven als woningzoekende. Nadat u een woning hebt gevonden, uw inschrijving is verlopen of aangeeft u te willen uitschrijven, verwijderen we uw gegevens binnen zes maanden uit ons systeem. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard. U kunt uw verzoek indienen via de contactgegevens in paragraaf 1.2.


2.2. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van 24Home Rentals een contactformulier beschikbaar. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig.

2.2.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. Om contact met u te leggen naar aanleiding van uw vraag hebben we contactgegevens nodig. Daarom vragen we om uw e-mailadres en telefoonnummer. Om uw vraag gericht te kunnen beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we u om een onderwerp en een opmerking te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en u zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen en te onderhouden totdat uw vraag is beantwoord. De gegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

2.2.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?
Wanneer u het contactformulier invult, geeft u toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.


2.3. Woning verhuren

Naast het huren van een woning is het mogelijk om uw woning via 24Home Rentals (tijdelijk) te verhuren. Om hierover met ons in contact te komen, is een speciaal contactformulier beschikbaar op onze website onder de button 'Verhuren'.

2.3.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
We willen graag uw naam en contactgegevens weten, zodat we u kunnen bereiken om de mogelijkheden te bespreken. Door op de button ‘Neem contact met mij op’ te klikken (direct onder het formulier), verstuurt u het formulier en geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen en te onderhouden over het verhuren van uw woning. Wij gebruiken de gegevens niet voor andere (commerciële) doeleinden en verkopen deze nooit door aan derden.

2.3.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?
We bewaren het ingevulde contactformulier in onze mailbox. Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.


2.4. Cookies

2.4.1. Google Analytics
Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van 24HomeRentals.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar u als individu. De instelling 'Gegevens delen met Google' is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om uw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.


3. Wat zijn uw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door 24Home Rentals te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve klant van 24Home Rentals? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.


3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met 24Home Rentals, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.


3.3. Een klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop 24Home Rentals omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft i het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.